Winst uit je afval

..

De proef Winst uit je Afval in de Kalslagerring in Linquenda, Rijsenhout-Zuid en op Eiland 3 in Floriande is begin 2017 gestart. De bewoners probeerden een half jaar een andere manier van inzamelen uit. Vanaf 17 juli 2017 is er sprake van een overgangsfase. Deze duurt tot de gemeenteraad een beslissing heeft genomen over een nieuw inzamelsysteem voor de hele gemeente. Tijdens de overgangsfase blijft de inzamelwijze zoals die tijdens de proef was en wordt het systeem verder verbeterd. Voor alle andere inwoners van Haarlemmermeer gaat de huidige manier van afvalinzameling gewoon door. Wel is het interessant om de proef Winst uit je Afval te volgen, want de resultaten en ervaringen van deze proef zijn bepalend voor een keuze van andere manieren van inzamelen voor de hele gemeente.

..

Hieronder kun je de ervaringen zien en horen van betrokken bewoners

Soms doen we het verkeerd

“We moesten de hele keuken er op aanpassen, op het nieuwe afvalscheiden.”

Bij Puck thuis gaat het er met de afvalscheiding goed aan toe. Er belandt nog weleens iets in de verkeerde bak, maar dat wordt dan ook weer snel rechtgezet

Wie kan dat het minst goed

“Waar we heel blij mee zijn is de tuinafval korf.”

Het verdelen van taken is een goede manier om het werk wat makkelijker te maken. Bij Puck thuis doen ze dit ook, en attenderen ze elkaar er ook op dat het afval gescheiden moet worden.

Ik vind het gewoon heel belangrijk

“De mensen gaan nog te gemakkelijk met afval om.”

Een inwoner vertelt dat ze het heel belangrijk vindt om afval te scheiden. Ze schrikt van de hoeveelheid plastic die wordt weggegooid en vindt dat mensen nog te gemakkelijk omgaan met afval.

Oude nagellakjes

“En daarom ging ik ook naar de kar toe, want ik heb inderdaad een zakje met medicijnen en wat oude nagellakjes staan.”

Wonen in een flat betekent slim omgaan met je ruimte en dus ook met je afval. Deze bewoonster is erg handig in het scheiden van afval, zelfs haar oude nagellakjes ontkomen er niet aan.

We weten nu niet beter

“Vanaf het moment dat we te horen kregen dat we eigenlijk alles moesten scheiden hebben we dat ook gedaan.”

Met een beetje aanpassingsvermogen heeft Laura de nieuwe manier van afval scheiden opgepakt, inmiddels is ze eraan gewend en gaat het geheel automatisch.

Meedenken

“En uiteindelijk ook het hele gezin denkt nu mee.”

Het hele gezin van Ria denkt mee bij het afval scheiden. Soms is het nog wel even de vraag welke bak er op welke dag buiten gezet moet worden. Gelukkig biedt de online agenda van Meerlanden die overgezet kan worden naar je mobiele telefoon, daarbij uitkomst.

Keukenbakjes

“Als je een beetje nadenkt dan hoeft het ook niet veel te zijn.”

Ria laat zien hoe zij thuis omgaat met de verschillende afvalstromen en in welke bakjes die belanden. Voornamelijk het plastic afval is een schrikbarende hoeveelheid.

Jongste zoon

“En ik heb op een gegeven moment inderdaad ook tegen de directeur gezegd van: Joh, het zou ook goed zijn als we duurzamer worden.”

De school maakt al gebruik van LED-verlichting, zonnepanelen en bidons met water om duurzamer te zijn. Dan zou afval scheiden ook geen probleem moeten zijn.

Een stukje lopen

“Je gooit het gewoon weg vanuit je keukendeur.”

Laura kan vanuit haar keukendeur al het afval in de afvalbakken gooien. In de zomer gaan de bakken een klein beetje stinken en worden ze achter in de tuin gezet. Hierdoor moet ze wel een klein stukje lopen, maar dat vindt ze niet erg.

Plastic in het nieuws

“Je kunt wel zeggen dat een ander iets niet doet of een ander iets niet goed doet maar het begint bij jezelf.”

Er verschijnen zo nu en dan negatieve berichten over afval scheiden in het nieuws. Een bewoner van Floriande vindt het desondanks wel belangrijk om je steentje bij te dragen, het begint nu eenmaal bij jezelf.

Elke dag bakken aan de straat

“Ja en nu kijk je toch elke week wel tegen bakken aan. Vind ik ook niet echte reclame.”

Een minpuntje is toch wel dat er elke dag bakken op straat staan. Jammer voor het straatbeeld vindt Laura. Ze willen daarnaast ook nog wel eens omwaaien als ze leeg zijn, dan liggen ze verspreid over straat.

Afvalbakken

“Als we met z’n allen maar zo doorgaan dan gaat het natuurlijk niet goed.”

Door afval goed te scheiden draagt Ria en haar gezin ook hun steentje bij aan een betere wereld.

Tuinkorven

“En dit maakt het een stukje makkelijker want vroeger bracht ik mijn plastic afval helemaal naar het winkelcentrum.”

De tuinkorven zien er misschien niet heel mooi uit, maar voor de inwoners met veel tuinafval bieden ze een welkome uitkomst.

Gemakzucht

“Gewoon gemakzucht, dus dat is ook wel een beetje jammer maar als wij het goede voorbeeld geven dan moet het vast wel beter gaan denk ik.”

Op de openbare basisschool ‘De Optimist’ vertelt één van de moeders over de voorbeeldfunctie die de school heeft als het gaat om duurzaamheid. Niet alleen de kinderen, maar ook de mensen in hun directe omgeving worden hierdoor bereikt.

Afvalscheidingsstation

“Tuinafval gaat meteen naar buiten. Daar heb ik geen afvalbakje voor.”

Laura laat de verschillende bakken van haar eigen afvalscheidingsstation in huis zien.

We dumpen niks

“Ze zijn wel eens overvol. Dan moet ik wel een stukje verder lopen, maar ja, het is niet eens 100 meter.”

Een inwoner van Floriande vertelt dat de containers wel eens vol zijn. Maar dat is in zijn ogen geen probleem, want er is verderop altijd wel een andere container te vinden waar nog wel ruimte over is. En voor grofvuil kun je bellen, dan wordt het opgehaald.

Luiers

“Bij het restafval denk je wel eens van: mou, waar moet dat nou? En dan denk ik: moet dat nou toch bij het plastic of moet dat nou bij de rest?”

Laura twijfelt soms nog over wat waar moet. Luiers bijvoorbeeld, moeten die bij plastic- of bij restafval? Misschien kan over dat soort dingen nog iets meer duidelijkheid gegeven worden.

Papierbak

“Want je móét echt heel erg scheiden anders zit je bak te vol.”

Ria is over het algemeen best tevreden. Het enige dat ze jammer vindt is dat het papier nog verderop in de straat gebracht moet worden. Waarom niet ook gewoon een papierbak als ze toch al zoveel bakken heeft?