Groengas


Het groengas product is te vergelijken met aardgas. Door een geavanceerd gistingsproces wordt van keuken- en tuinafval biogas gemaakt. Het GFT wordt 14 dagen lang bewaard in een unieke vergistingsinstallatie zonder zuurstof bij een temperatuur van 53 graden. In die tijd zorgen de bacteriën die aan het afval worden toegevoegd ervoor dat er biogas vrijkomt. Dat gas wordt opgevangen en verder verwerkt.

Groengas is klimaatneutraal en bij verbranding komt vrijwel geen fijnstof en roet vrij. Stoken en rijden op groengas draagt bij aan verbetering van ons milieu én van de luchtkwaliteit. Het is op dit moment de schoonste en meest duurzame brandstof waar auto’s op kunnen rijden.

Wat hebben we nodig om groengas te maken?

Om groengas te produceren heeft Meerlanden veel en zuiver GFT nodig. Bananenschillen, theezakjes, etensresten, bloemen, keukenpapier, oud brood, jus, visgraten etc. Jouw GFT is dus de basis van groengas.

Waarvoor wordt groengas gebruikt?

Groengas wordt gebruikt om huizen mee te verwarmen en als brandstof om op te rijden. Het groengas is ook de perfecte brandstof voor de eigen inzamelwagens van Meerlanden. Daarmee wordt het afval CO²-neutraal ingezameld. Van al het geproduceerde groengas gebruikt Meerlanden 10% voor de voertuigen. De overige 90% voedt Meerlanden in het aardgasnet van Liander. Zo kunnen tankstations en huishoudens in de regio ook gebruik van maken van dit duurzame groene product.