Mon. Aug 8th, 2022

Door Communicatie Meerlanden op 10/10/2016

Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, zet grondstoffen- & energiebedrijf Meerlanden de basisscholen in het zonnetje die meedoen aan het recycle-educatieprogramma. De leerlingen en docenten van de deelnemende basisscholen scheiden hun afval, waardoor het weer grondstof wordt voor nieuwe producten. Zo wordt afval het begin van iets moois. Alle scholen krijgen als dank voor hun inzet een knikkertegel van gerecycled plastic, voor op het schoolplein.

.

.

De chauffeurs die wekelijks de ‘grondstoffencontainers’ komen legen, delen de knikkertegel uit aan de leerlingen en de besturen van de basisscholen. Als eerste neemt Danielle Rodenhuis (directeur OBS De Zevensprong, Rijsenhout) het cadeautje in ontvangst uit handen van chauffeur Arie Giesbergen.

Zij vertelt enthousiast: “Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Zevensprong. Op een duurzame school voelen kinderen zich prettig. Ze hebben energie en kunnen die energie ook kwijt. Ze voelen zich betrokken bij het behoud van de aarde en hun leefomgeving. Ze leren dat duurzaamheid eenvoudig, leuk en vanzelfsprekend is. Het recycle-educatieprogramma van Meerlanden sluit hier goed bij aan. We dragen ons steentje bij aan het terugbrengen van grondstoffen in de kringloop én leren ondertussen heel veel over afvalpreventie en recycling.”

“Deze knikkertegel krijgt een mooie plek op ons nieuwe, groene schoolplein!”

Recycle-educatieprogramma

Het recycle-educatieprogramma van Meerlanden maakt het mogelijk dat leerlingen van deelnemende basisscholen hun afval scheiden in gekleurde afvalbakken: groenafval (groen), papier (blauw), plastic (oranje), drankkartons (geel) en restafval (grijs). Meerlanden haalt het gescheiden afval bij de school op zodat het grondstof wordt voor nieuwe producten. Het recycle-educatieprogramma is geen commerciële activiteit, maar een samenwerking tussen gemeenten, scholen en Meerlanden.

De gedachte achter het programma is dat kinderen afval gaan zien als grondstof en het normaal vinden afval te scheiden. Zij voeden op hun beurt hun directe omgeving weer op.

Geld verdienen door verduurzaming

Met aparte inzamelacties voor bijvoorbeeld e-waste of textiel kan de school bovendien geld verdienen waarmee investeringen gedaan kunnen worden voor verdere verduurzaming van de school. Bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing. Bovendien krijgen alle klassen jaarlijks onderwijs over afval, grondstoffen en milieu. Dit wordt verzorgd door het NMCX.

Aanmelden voor het recycle-educatieprogramma

Scholen kunnen zich vrijblijvend laten informeren of zich aanmelden voor het recycle-educatieprogramma via www.meerlanden.nl/educatie.


blik en drinkpakken, Gemeente Haarlemmermeer, GFT, Plastic

By admin