Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 07/7/2016

CO2-besparing staat wereldwijd hoog op de agenda. In 2015 committeerden maar liefst 195 landen, waaronder Nederland, zich aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarom is het belangrijk dat ook alle gemeenten een bijdrage leveren aan de nationale reductie van CO2-uitstoot. Eén van de manieren waarop je CO2 kunt besparen is GFT in te zamelen bij inwoners. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is het niet! 

1 + 1 = 3

In Rijsenhout staat de Groene Energiefabriek van Meerlanden. Hier wordt het GFT uit omliggende gemeenten verwerkt. Op een innovatieve manier worden kliekjes, visgraten en fruitresten vergist en gecomposteerd tot 5 nuttige producten. Ons organisch keuken- en tuinafval is hiermee letterlijk het begin van iets moois: toepassing van Groengas, warmte uit compostering en het product compost. Bovendien levert het een aanzienlijke CO2-besparing op. 1 + 1 = 3. We zijn niet alleen van ons afval af, het wordt hergebruikt tot grondstof voor nieuwe producten én reduceert CO2!

Hoe kan GFT CO2 besparen?

De CO2-besparing ontstaat in de eerste plaats omdat het gescheiden GFT niet wordt verbrand met het restafval. Verbrandingsovens van restafval stoten CO2 uit. Hoogwaardige verwerking (het vergisten en composteren) van GFT als aparte stroom, levert dus flinke klimaatwinst op in de vorm van CO2-reductie.

Bovendien creëert deze verwerking producten die ook weer CO2-uitstoot verminderen. Zo levert het rijden op Groengas bijvoorbeeld 75% CO2-reductie ten opzichte van diesel en benzine. En reduceert het gebruik van warmte in kassen CO2, omdat anders (fossiel) gas gestookt wordt. Compost, met name compost in potgrond, bindt CO2 in de bodem en levert zo CO2-besparing op.

Positieve impact op het milieu

In het jaar 2015 heeft Meerlanden 55.000 ton GFT verwerkt, waarvan 39.846 ton afkomstig is van gemeenten. Dit heeft aan duurzame energie en compost opgeleverd:

• 2.400.000 m3 Groengas
• 3.100.000 kWh energie in de vorm van warmte
• 20.000 ton MeerCompost

Deze duurzame (niet fossiele) energie en compost leveren 8,1 mln. kilo CO2-reductie op*

Hoeveel CO2 bespaart jouw gemeente met GFT?

Samen met gemeenten streeft Meerlanden continu om een positieve bijdrage te leveren aan de CO2-doelstellingen van de gemeenten. Hoe meer GFT er wordt ingezameld, hoe hoger de impact op het milieu. Hoe scoort jouw gemeente met de inzameling van GFT ten opzichte van de omliggende gemeenten?

In de tabel hieronder kun je zien dat in de gemeente Haarlemmermeer het meeste GFT wordt ingezameld. Uit deze gemeente is 13.683 ton GFT verwerkt, dit geeft een totale CO2-reductie van 2,7 mln. kilo (202 CO2-besparing per ton GFT). Het aantal inwoners per gemeente heeft natuurlijk invloed op deze score. Hoe meer mensen GFT inzamelen, hoe hoger de CO2-reductie.

Aandeel GFT/CO2-besparing per gemeente – 2015

BviM_CO2-reductie van GFT per gemeente_

Meer innovatieve producten uit organische reststromen

Voor de komende jaren heeft Meerlanden als één van haar strategische doelen gesteld om meer biobased producten en meer biodiversiteit te ontwikkelen. De opwekking van energie en compost uit GFT is een eerste stap. Door de Groene Energiefabriek meer en meer in te zetten als laboratorium voor de biobased economie wil Meerlanden bijdragen aan innovaties op dit gebied. Momenteel wordt onderzocht of de olieachtige substantie uit het vergistingsproces kan worden toegepast als natuurlijk ingrediënt bij de productie van verf.

Samenwerking is cruciaal

Om te komen tot mooie producten en CO2-reductie is de samenwerking met gemeenten en burgers, partners uit bedrijfsleven en de wetenschap onontbeerlijk. Want alleen dan worden de kringlopen gesloten en kunnen de grondstoffen worden hergebruikt.

*De berekeningen voor CO2-reductie zijn met behulp van het CO2-rekenmodel van de Vereniging Afvalbedrijven tot stand gekomen.


Compost, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Bloemendaal, Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemstede, Gemeente Hillegom, Gemeente Katwijk, Gemeente Lisse, Gemeente Noordwijkerhout, Gemeente Teylingen, GFT, Groengas

By admin