Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 06/6/2016

Vandaag ga ik met Toby Hoogenboom backstage bij de vergister van Meerlanden. Wat gebeurt er met onze ingezamelde schillen, onkruid en kliekjes? Er is zoveel te zien en te horen dat ik eerst moeite heb om bij de les te blijven en van de hak op de tak (de “t” van tuinafval) spring. Maar Toby, met zijn prachtige staalblauwe ogen, blijft rustig en leidt mij als een professionele gids door het innovatieve proces. Loop je mee?

Controlroom_Meerlanden_GFT_verwerking575x382

Off we go! Zie hier de Control room van het hele composterings- en vergistingsproces. Hier wordt iedere stap gemonitord en eventuele storingen geconstateerd. Veel technische en bewegende onderdelen in het innovatieve proces slijten door het intensieve gebruik en worden preventief of na enige tijd vervangen.

BviM_Toby_Voorbewerking_GFT_575x382

In deze enorme voorbewerkingshal komt ons ingezamelde GFT binnen. Helaas is dit GFT vaak nog vervuild met restafval (zoals plastic en glas). Dit wordt eerst machinaal gereinigd. Dan gaat het naar de vergister. Het ruikt in de ontvangsthal voor GFT niet naar roosjes. Toby legt uit dat de geur door een biofilter wordt geleid en zo wordt geneutraliseerd.

BviM_Toby_Voorbewerking_teamoverleg_575x382

Toby in overleg met collega’s. Hij werkt sinds 2012 bij Meerlanden en coördineert het onderhoud van compostering en vergisting. Het is afwisselend werk, elke dag is anders. Toby en team (8 personen) doen elke dag proces check-ups en vervangen eventueel onderdelen.

BviM_Toby_vergister_mengen digistaat_575x382

In de vergister wordt het GFT-digistaat (soort enorme koeienvlaai) in een grote bak 2 weken continu in beweging gehouden door een mega mixer. Hierdoor stijgt het Biogas op en dit wordt opgevangen. Het overgebleven digistaat gaat door naar de volgende bewerking.

BviM_Toby_uitstroom groengas GFT_575x382

Op het dak van de vergister zie je de uitstroom van Biogas. Nadat dit is gezuiverd wordt het als Groengas aangeleverd aan het netwerk van Liander. De teller staat op ruim 9 miljoen m3!

BviM_Toby_vergister_hoofdtoevoer_575x382

De vergister gebruikt energie die op eigen terrein wordt opgewekt door een hout gestookte kachel.

BviM_Toby_welke gemeenten leveren GFT_575x382

Tank je bij het PitPoint tankstation in Heemstede dan rijd je dus op eigen organisch keuken- en tuinafval! Back to the future (herinnert u zich deze nognog?) is nu! Een groot deel van het wagenpark van Meerlanden tankt ook groengas via het netwerk van Liander.

BviM_Toby_menghal digestaat_composteertunnels_575x382

Het digistaat wordt vervolgens gemengd met grof hout en takken om de structuur te verbeteren. Dit wordt in één van de 7 composteertunnels gestort. Dit jaar zijn er 2 extra tunnels gebouwd om geuroverlast voor omwonenden te voorkomen.

BviM_Toby_gaszuivering_575x382

Het digistaat wordt gedroogd tot compost. Hier zie je de machinekamer van de compostering, tunnel dak genoemd.

Begin van iets moois_artikel Toby_MeerCompost_575x385

De compost wordt zo gezeefd dat het de juiste kwaliteit heeft. Tuinders uit de regio gebruiken het product als een natuurlijke bodemverbeteraar. Als bewoner kun je op de Landelijke Compostdag gratis zakken MeerCompost afhalen bij de milieustraat in je gemeente. Zo geeft Meerlanden het weer terug aan alle inzamelaars. Mooi toch?

BviM_water tappen om straten te reinigen_575x382

Het water dat tijdens het composteerproces vrijkomt wordt op het terrein getapt voor straatreiniging in de omliggende gemeenten. De warmte die vrijkomt, gaat naar evenementenlocatie de Arendshoeve.

BviM_Toby_pekelzout uit GFT_575x382

Tijdens het proces komt er veel condensaat/water vrij. Wist je dat hiervan ook pekelwater wordt gemaakt? Bananenschillen voor gladheidsbestrijding!

BviM_Toby_verbrandingsoven_575x382

Meerlanden recyclet hout van inwoners en bedrijven in een grote kachel. Dit is de energiebron voor de vergister, de composteertunnels en de gaszuiveringsinstallatie. De oven wordt loeiheet, wel 960 graden!

BviM_Toby_groene GFT bak_575x382

Ik ben onder de indruk van het innovatieve proces. GFT-afval = grondstof voor mooie producten en het begin van iets moois. Daar doen we het voor! Weer thuis zie ik dat de GFT emmer is geleegd. Toeval?! De kringloop is rond :-)!

Is jouw GFT het begin van iets moois? > Dit doe je in de groene bak


Compost, GFT, Groengas, Meerlanden

By admin