Tue. Oct 4th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 03/3/2016

Op zondag 6 maart was er een item in het NOS journaal over een dreigend overschot van ingezameld kunststof-verpakkingsafval. De strekking hiervan was dat als gevolg van een dalende olieprijs, de prijs voor gerecycled plastic onder druk staat. Gesuggereerd werd dat een deel van het opgeslagen verpakkingsmateriaal in de toekomst mogelijk in de verbrandingsovens zal eindigen. De gemeente Bloemendaal wijst er met nadruk op dat het ingezamelde plastic wordt gerecycled.

Hoogste scheidingspercentage

Wethouder Richard Kruijswijk: “Bloemendaal heeft het hoogste scheidingspercentage in de regio. Daar zijn we trots op. Wij doen er als gemeente alles aan om het scheiden van afval te stimuleren. Het is heel belangrijk dat inwoners erop kunnen vertrouwen dat hun inspanning om afval gescheiden aan te leveren zinvol is. Daarom vind ik het kwalijk dat in het journaal een verkeerd beeld is geschetst over de eindbestemming van ingezameld plastic.”

Strenge controle

In Bloemendaal worden plastic en drinkpakken door Meerlanden gescheiden ingezameld. Vervolgens gaat het naar SUEZ in Rotterdam. Volgens afspraak wordt hier minimaal 90% van de aangeleverde hoeveelheid plastic en drinkpakken gesorteerd voor verdere verwerking. Onafhankelijke instanties controleren streng op deze afvalstromen en de behaalde percentages.

Gerecyclede grondstoffen

Na sortering gaan de verschillende materialen naar verwerkingsbedrijven waar deze worden opgewerkt tot grondstoffen (vaak granulaat of korrels) voor nieuwe producten. Producenten van kunststof producten maken veelal gebruik van deze gerecyclede grondstoffen. De overheid stimuleert dit door een deel van de productiekosten voor haar rekening te nemen, om er zeker van te zijn dat het gerecyclede materiaal in nieuwe producten terechtkomt.


Gemeente Bloemendaal, Meerlanden, Plastic en drinkpakken

By admin