Tue. Oct 4th, 2022

Door Nathalie Goudsmit op 03/3/2016

De gemeente Haarlemmermeer wil het huishoudelijk restafval binnen vijf jaar verminderen van 198 naar 24 kilo per inwoner per jaar. Dat is maar één rolemmer van tachtig liter. In het najaar beginnen drie inzamelproeven.

Restafval bestaat in feite uit bij elkaar gestopte grondstoffen. Als je die grondstoffen apart houdt of sorteert, kan je ze gebruiken voor nieuwe producten. Van plastic kun je bijvoorbeeld nieuwe plastic flessen en tennisballen maken en drinkpakken leveren grondstof voor toiletpapier. Het behoud van waardevolle grondstoffen bespaart energie en kosten en is beter voor het milieu.

95 procent

Op dit moment wordt 60 procent van alle huishoudelijke afval in Haarlemmermeer hergebruikt. De gemeente wil dit verhogen naar 95 procent. Zo wordt een belangrijke stap gezet op weg naar een circulaire economie: een hergebruikeconomie in plaats van een wegwerpeconomie. Bijkomend voordeel is dat de kosten van afvalinzameling en -verwerking dalen en de opbrengsten stijgen. Als de hoeveelheid restafval vermindert naar 24 kilo per persoon, kan de afvalstoffenheffing worden gehalveerd tot ongeveer 120 euro.

Inzamelproeven

Dit najaar beginnen inzamelproeven in drie woongebieden met verschillende inzamelsystemen: laagbouw met rolemmers, laagbouw met verzamelcontainers en hoogbouw met verzamelcontainers. De gemeente en Meerlanden doen een voorstel voor de keuze van proefgebieden en leggen dit voor aan de dorps- en wijkraden. In de proefgebieden wordt samen met de inwoners onderzocht welke mix van maatregelen het beste werkt om meer grondstoffen in te zamelen en zo weinig mogelijk restafval over te houden tegen de laagste kosten. De resultaten van de proeven worden gebruikt voor verbetering van de inzamelsystemen in de hele gemeente.

1200 huishoudens

Per proef doen ongeveer 400 huishoudens mee, in totaal dus ongeveer 1.200. Samen met deze inwoners wordt een inzamelsysteem ontworpen dat het gescheiden aanbieden van grondstoffen makkelijker maakt. Het gaat dan om inzamelmiddelen en de frequentie van ophalen en/of brengen. De inwoners bepalen met elkaar hoe het systeem eruit gaat zien. Een afvalexpert helpt daarbij. Het moet natuurlijk wel uitvoerbaar zijn en niet te duur. Vervolgens wordt dit systeem samen met deze huishoudens uitgeprobeerd. Tijdens de proeven wordt het afval in de rest van de gemeente op de normale manier ingezameld.

Plastic

Onlangs verschenen in de media berichten dat sommige plastic handelaren vrezen voor een overschot aan ingezameld plastic. Door de lage olieprijs is het voor producenten goedkoper om nieuw plastic te produceren. Dat is korte termijn denken, vindt de gemeente. Want fossiele grondstoffen zoals olie worden steeds schaarser. Bovendien zijn producenten van nieuwe verpakkingen wettelijk verplicht om minstens 25 procent recyclaat te gebruiken en kunnen door nieuwe ontwikkelingen steeds meer soorten plastics verwerkt worden.

Programma VANG

Het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) helpt gemeenten op weg naar een circulaire economie. Gemeenten die een goed plan hebben voor betere afvalscheiding en minder huishoudelijk afval kunnen hiervoor bij VANG financiële steun vragen. 38 gemeenten hebben een plan ingediend. Haarlemmermeer is een van de twaalf gemeenten die voor hun plan van de VANG financiële steun krijgen.

Foto: Margo Oosterveen, gemeente Haarlemmermeer.
Basisschool De Tovercirkel in Hoofddorp heeft een milieuplein met vijf rolemmers voor verschillende grondstoffen en een onderwijsprogramma over recycling. 


Gemeente Haarlemmermeer, Nieuws

By admin