Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 01/1/2016

Wie heeft er goede voornemens gemaakt aan het begin van dit jaar? In de top drie staat meestal afvallen, maar komt afval scheiden niet vaak voor. En dat terwijl dit echt veel kilo’s restafval scheelt! En daarom goed is voor onze portemonnee. Het scheiden van afval staat bij de gemeente Hillegom op de actielijst van 2016. We spraken Wethouder Anne de Jong over dit goede voornemen.

 “Door afval van te voren goed te scheiden geef je het een toekomst. Met deze kleine inspanning help je het milieu én je eigen portemonnee.”

Anne De Jong: “We produceren in Hillegom nog te veel restafval per inwoner per jaar. Dit afval, bijna 250 kilo per inwoner per jaar, wordt verbrand. Dat is niet alleen zonde van het geld, maar ook van de grondstoffen dit nog in dit afval zitten. Door het van tevoren goed te scheiden geef je het een toekomst. Met deze kleine inspanning help je het milieu én je eigen portemonnee.”

Restafval in Hillegom verminderen

“In GFT (Groente, Fruit en Tuinafval) zitten zeer bruikbare en waardevolle grondstoffen. Ons voornemen is om, samen met alle inwoners van onze gemeente, de inzameling van GFT in 2016 verder te verbeteren. We roepen al onze inwoners dan ook op om hier een bijdrage aan te leveren door al het GFT uit het restafval te houden. Om dit te stimuleren kunnen Hillegommers gratis een grotere GFT-container aanvragen (240 liter in plaats van 140 liter)”.

Gescheiden afval is herbruikbare grondstof

“Het scheiden van afval doen we om ons milieu te sparen. Gescheiden afval is namelijk geen afval meer maar een herbruikbare grondstof. Op deze wijze sparen we de natuurlijke grondstoffen en behouden deze voor onze kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna. Begin 2016 gaan we dit verder uitbreiden door ook blik en drankenkartons gescheiden in te zamelen.”

Doen scholen in Hillegom ook aan afval scheiden?

“We bieden alle scholen een educatief programma over afval. De Savioschool in Hillegom is al een stap verder. Daar wordt het afval al volledig gescheiden ingezameld. Alle kinderen werken hier enthousiast aan mee en Meerlanden helpt hierbij met een afvalinzameling op maat. Wij hopen natuurlijk dat ook andere scholen dit voorbeeld zullen volgen zodat de kinderen het van jongs af aan goed leren”, vertelt Anne de Jong.

Wat levert afvalscheiding inwoners in Hillegom op?

“De afvalstoffenheffing is onderdeel van een gesloten systeem. Dat betekent dat alle verwerkingskosten die we maken, worden verrekend met de afvalstoffenheffing. Hoe lager de verwerkingskosten, hoe lager dus ook de afvalstoffenheffing. Verwerking van afval, zoals GFT, is goedkoper dan het verbranden van restafval. Voor inwoners betekent dit een voordeel voor hun portemonnee. De producten die gemaakt worden van het ingezamelde GFT worden weer ingezet in de gemeente. En daarmee is de kringloop helemaal rond.”

Welke gerecyclede producten worden in Hillegom gebruikt?

“Onze keukenresten en ons tuinafval wordt door Meerlanden in een innovatief proces van vergisten en composteren voor 100% gerecycled in 5 nieuwe producten: groengasCO2warmtecompost en water. Het water gebruiken we om onze straten in Hillegom mee te reinigen en parken te onderhouden. Compost delen we jaarlijks uit tijdens de landelijke compostdag en het groengas wordt onder andere gebruikt door de wagens van Meerlanden die het afval inzamelen. Zo wordt ons afval klimaatneutraal ingezameld.”

Een mooi, gezond en duurzaam 2016!

“Ik wens iedereen een mooi, gezond en duurzaam 2016 toe! Wees bewust wat je consumeert en geef je afval een toekomst door het goed te recyclen. Het is het begin van iets moois.”


Gemeente Hillegom, GFT

By admin