Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 09/9/2015

In Hillegom verdwijnt nog veel keuken- en tuinafval (GFT) in de restafvalbak. Dit is zonde want GFT-afval kan worden omgezet in grondstof en energie. Daarom is gemeente Hillegom het initiatief “Begin van iets moois” gestart samen met Meerlanden. Doel is om inwoners in te lichten wat er met hun GFT gebeurt. We vroegen wethouder Anne de Jong waarom het voor de gemeente Hillegom belangrijk is om GFT gescheiden in te leveren.

Wethouder Anne de Jong

“Het scheiden van afval en in het bijzonder het GFT-afval vinden we in Hillegom een belangrijke zaak. Onze ambitie is om te streven naar zo weinig mogelijk restafval (grijze bakken). Afvalstoffen als papier, plastic en GFT kunnen namelijk, als we het goed gescheiden inleveren, weer worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. En dat is beter voor het milieu. Het bereiken van een duurzame maatschappij (circulaire economie) kan alleen maar slagen als alle bewoners hier aan meedoen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen afval gescheiden inlevert.

GFT-afval is het begin van iets moois

Het GFT (bruine container) wordt gescheiden afgevoerd. Daarna vindt er op het terrein van Meerlanden in Haarlemmermeer een behandeling plaats van vergisten en composteren. Dit resulteert in de producten groengas, CO2, warmte, compost en water. Groengas wordt onder andere gebruikt voor het stoken van kassen. Het compost wordt gebruikt als bodemverbeteraar. Eenmaal per jaar kunnen onze inwoners kosteloos een aantal zakken afhalen bij de gemeentewerf. Ik deel ze persoonlijk uit. In onze eigen tuin gebruiken mijn gezinsleden ook deze MeerCompost. Omdat ik als wethouder een behoorlijk druk bestaan heb beperk ik me tot grasmaaien.

Het vraagt soms om een gedragsverandering maar het is een kleine moeite.

Afvalscheiding in huize De Jong

Thuis doe ik ook aan afvalscheiding. Denk aan papier, glas, textiel en GFT. Daarnaast breng ik het grof huishoudelijk afval naar de milieustraat op de gemeentewerf. Ik moet wel eerlijk bekennen dat het scheiden nog beter kan. Tot voor kort was ik met het keukenafval wel wat gemakkelijk en gooide dus nog veel GFT in de pedaalemmer wat vervolgens weer in de grijze restafvalbak verdween. Het vraagt soms om een gedragsverandering maar het is een kleine moeite. Daarom ook mijn oproep aan iedereen om afval goed te scheiden. Zo werken we allemaal mee aan een nog duurzamere gemeente. Is het niet voor onszelf dan is het wel voor onze kinderen en/of kleinkinderen.”

Initiatief beginvanietsmoois.nl

Beginvanietsmoois.nl is een initiatief van Meerlanden en de omringende gemeenten. Iedere gemeente brengt door nieuwsberichten en artikelen het belang van GFT scheiden onder de aandacht . Het doel is om iedereen aan te sporen zijn GFT beter te scheiden. In Hillegom kun je de aankomende maanden nieuwsberichten verwachten op social media van de gemeente en Begin van iets moois, website, nieuwsbrief en regionale nieuwssites.

Doe mee en bekijk hier wat je in de GFT container mag gooien 
Volg Begin van iets moois op Facebook en op Twitter


Gemeente Hillegom

By admin