Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 09/9/2015

Een auto die rijdt op koffieprut, een huis dat verwarmd wordt door aardappelschillen en planten die groeien van kliekjes. Wilde ideeën van de verstrooide professor Barabas? Nee. Dit zijn voorbeelden hoe GFT-afval wordt omgezet in grondstof en energie. Zo kan een verschrompeld theezakje het begin zijn van iets moois. Mits het in groene bak belandt en niet tussen het restafval. De gemeente Bloemendaal is het initiatief ‘Begin van iets moois’ gestart samen met Meerlanden. Doel is om inwoners te laten zien wat er met hun GFT gebeurt en aan te sporen GFT beter te scheiden. Wethouder Richard Kruijswijk legt uit waarom het voor de gemeente Bloemendaal belangrijk is om GFT gescheiden in te leveren.

GTF scheiden goed voor het milieu én onze portemonnee

Wethouder Richard Kruijswijk “Bloemendaal doet het over het algemeen goed met het scheiden van afval. Toch bestaat bijna 40% van het restafval uit GFT, terwijl dit makkelijk te scheiden is. En dit is zonde want GFT kan, als het gescheiden wordt ingezameld, direct worden omgezet in producten als groengas, CO2, warmte, compost en water.

Grondstoffen worden schaars. Daarom roepen wij iedereen op om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat we er grondstoffen en nieuwe producten van kunnen maken. Als we met z’n allen het GFT uit het restafval halen schieten we al een heel stuk op.

Daarnaast is er ook een financieel voordeel: hoe beter we ons afval scheiden, hoe minder restafval (“grijs” afval). Voor restafval zijn de verwerkingskosten hoog, en deze kosten worden via de afvalstoffenheffing doorberekend aan de inwoners van de gemeente.”

“Sinds we thuis een design-keukenafvalbak met een GF-deel hebben, wordt ook het keukenafval goed gescheiden. Onze bak bepaalt mede ons gedrag.”

Afvalscheiding in huize Kruijswijk

“We doen zelf thuis steeds meer aan afvalscheiding. Vorig jaar was het scheiden van groente en fruit nog wel een issue. Maar sinds we een design-keukenafvalbak met een apart GF-deel inclusief “luchtjesfilter” hebben, wordt ook het keukenafval goed gescheiden. Zonder dat dit extra ruimte in beslag neemt en, niet onbelangrijk, zonder vliegjes en luchtjes! Als ik haast heb dan verdwijnt er beslist wel wat ongescheiden bij het restafval, maar ik heb er wel een gewoonte van gemaakt om te scheiden. In tegenstelling tot mijn huisgenoten wil ik zelfs nog wel eens een theezakje scheiden in papier, plastic en ‘rest’. Onze bak bepaalt mede ons gedrag. Daarom kan ik dit iedereen aanraden.”

Oproep aan alle inwoners van Bloemendaal

“We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor onze leefomgeving en die van toekomstige generaties. Met overheidsregels en controles alleen redden we het niet. Daarom roep ik alle inwoners op afval te scheiden. Zodat elk huis in Bloemendaal een beginstation wordt van duurzame grondstoffen en energie. Het begin van iets moois!’

Initiatief beginvanietsmoois.nl

Beginvanietsmoois.nl is een initiatief van Meerlanden en de omringende gemeenten. Iedere gemeente brengt door nieuwsberichten en artikelen het belang van GFT scheiden onder de aandacht. Het doel is om iedereen aan te sporen zijn GFT beter te scheiden. In Bloemendaal kun je de aankomende maanden nieuwsberichten verwachten op social media van de gemeente en Begin van iets moois, website, nieuwsbrief en regionale nieuwssites.

Doe mee en bekijk hier wat je in de GFT container mag gooien
Volg Begin van iets moois op Facebook en op Twitter


Gemeente Bloemendaal

By admin