Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 08/8/2015

In Hillegom verdwijnt nog steeds veel keukenafval in de restafvalbak. Dat is zonde want GFT-afval kan worden omgezet in grondstof en energie. Duurzamer en beter voor het milieu. Daarom is de gemeente Hillegom het initiatief “Begin van iets moois” gestart samen met Meerlanden. Doel is om inwoners te laten zien wat er met hun GFT gebeurt en aan te sporen GFT beter te scheiden. Kleine moeite, groot effect!

Het halen van de landelijke doelstelling

We vinden het als gemeente belangrijk om de landelijke doelstelling voor afvalscheiding te halen. Dit betekent dat we in het jaar 2020 75% (nu 60%) van al ons huishoudelijk afval scheiden en maximaal 105 kg restafval per inwoner over hebben. Nu is dat nog 220 kg. Om de doelstelling te halen is het scheiden van GFT heel belangrijk. Het behalen van deze doelstelling kan alleen slagen als alle bewoners hieraan meedoen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen afval gescheiden inlevert.

Wat gebeurt er met het ingezamelde GFT in Hillegom?

Omdat juist keukenafval zorgt voor een goede verwerking tot nieuwe producten willen we bewoners oproepen dit nog meer gescheiden in te leveren. Het ingezamelde GFT wordt door Meerlanden in een innovatief proces van vergisten en composteren voor 100% gerecycled in 5 nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. En deze producten worden onder andere weer ingezet om straten en straatmeubilair te reinigen en parken en plantsoenen in Hillegom en omgeving te verzorgen.

Begin van iets moois in Hillegom

Beginvanietsmoois.nl is een samenwerking van Meerlanden en de omringende gemeenten. Het doel is om iedereen aan te sporen zijn GFT beter te scheiden. In Hillegom verschijnen de aankomende maanden nieuwsberichten op de Facebookpagina en Twitter van de gemeente.

Tips zijn altijd welkom!

Tips en suggesties van inwoners, hoe zij thuis GFT-afval scheiden, zijn altijd welkom en kunnen worden gepost op Facebook en Twitter! Volg daarom Begin van iets moois ook op Facebook en op Twitter.


Gemeente Hillegom

By admin