Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 07/7/2015

Alle 150 nieuwe plastic containers staan op z’n plek in Haarlemmermeer. Dat is goed nieuws want nu kan iedereen in zijn buurt plastic afval gescheiden inleveren! Om alle inwoners bewust te maken plastic in te zamelen voor recycling en in te lichten op welke locatie je het plastic kun aanbieden organiseren de gemeente Haarlemmermeer en Meerlanden gezamenlijk de campagne Fit voor plastic.

Onze fossiele grondstoffen raken uitgeput

Wist je dat voor de fabricage van plastic gebruik wordt gemaakt van olie? Onze (fossiele) grondstoffen raken uitgeput, terwijl wij steeds meer plastic gebruiken. Als je plastic hebt gebruikt breng het afval dan naar de inzamelcontainer. Zodat we dit kunnen hergebruiken en er bijvoorbeeld tennisballen en kleding van kunnen maken.

Inhaalslag inwoners in Haarlemmermeer

Sinds de komst van de nieuwe containers gaat de inzameling van het plastic met grote sprongen vooruit. In de maand juni is 83.595 kg plastic naar de containers gebracht. Maar daar kan nog meer bij! Landelijke gegevens laten zien dat per inwoner ruim 18 kg kunststof verpakkingsafval op de markt is gebracht. Dat wil zeggen dat nog een groot deel via het restafval verdwijnt. Kijk hier wat er allemaal in de plastic container kan.

Alle inzamelcijfers van het eerste half jaar op een rij

Januari 74.830 kg
Februari 67.105 kg
Maart 80.650 kg
April 80.695 kg
Mei 85.600 kg
Juni 83.595 kg

Plastic scheiden is even wennen

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval is nog relatief nieuw in Haarlemmermeer. Tot nu toe stonden er verspreid door de gemeente een kleine 40 ‘oranje’ containers en enkele ondergrondse perscontainers. Met de komst van het grote aantal nieuwe containers in Haarlemmermeer is de verwachting dat de gescheiden inzameling van het kunststof verpakkingsafval door de inwoners flink zal stijgen.

Ben jij al Fit voor plastic?

Het is een kwestie van wennen dat je plastic, net als glas, ook voor recycling inlevert. Draag bij aan een schoner milieu en lever je kunststof verpakkingsafval apart in!


Gemeente Haarlemmermeer

By admin