Mon. Aug 8th, 2022

Door Redactie Begin van iets moois op 06/6/2015

Bijna iedereen weet dat GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval. Minder bekend is hoeveel GFT we gemiddeld per jaar produceren. En nog belangrijker, hoeveel er van dat afval belandt in de groene containers. Hoe beter we GFT scheiden, hoe meer grondstoffen, energie en nieuwe producten we ervan kunnen maken. En dat is goed voor ons milieu. Omdat we iedereen hiervan bewust willen maken, zetten we in dit artikel een aantal feiten en cijfers op een rij.

Hoeveel GFT-afval produceren we gemiddeld per jaar?

Ieder jaar vinden er sorteeranalyses plaats van huishoudelijk restafval. Uit de resultaten van de recente Sorteeranalyse 2014* blijkt dat inwoners van de gemeenten waar Meerlanden afval inzamelt, gemiddeld 150 kilogram GFT per inwoner per jaar produceren.

Hoeveel GFT afval belandt bij het restafval?

In deze gemeenten wordt gemiddeld 95 kilogram GFT gescheiden ingezameld per inwoner per jaar. De overige 55 kilogram GFT belandt bij het restafval. Deze 55 kilogram bestaat grotendeels uit groente- en fruitschillen en voedselresten, keukenafval dus. Inwoners hebben blijkbaar meer moeite met het scheiden van het keukenafval dan het tuinafval.

Keukenafval vooral in de vuilniszak **

Ook is in het onderzoek de samenstelling van het GFT-afval en het restafval onderzocht. Daaruit kwamen de volgende resultaten:

  • 60% van al het GFT-afval wordt gescheiden ingezameld en 40% verdwijnt in de vuilniszak
  • de inhoud van de groene minicontainer bestaat gemiddeld voor 97% uit tuinafval en voor 3% uit keukenafval
  • het niet gescheiden GFT-afval, dat ongeveer een derde van het huishoudelijk restafval is, bestaat voor ca 20% uit tuinafval en voor ca 80% uit keukenafval

Uw keukenafval is het begin van iets moois

Omdat juist keukenafval zorgt voor een goede verwerking van het afval tot producten als groengas, warmte, compost en water, willen we iedereen informeren over het nut van het scheiden. En te vragen ons te helpen ook het keukenafval te recyclen voor een betere leefomgeving. Doet u mee? Hier kunt u lezen welk GFT-afval u in de groene container mag gooien

Lees ook: GFT tips in de zomermaanden

* Bron: Bureau Milieu & Werk
** Bron www.crem.nl


Gemeente Bloemendaal, Gemeente Hillegom, Meerlanden

By admin