Achtergrond GFT inzameling

Veel keuken- en tuinafval (GFT) verdwijnt in de restafvalbak. Dit is zonde want GFT-afval kan (als het goed gescheiden wordt ingezameld) worden omgezet in grondstof en energie. We weten allemaal dat dit beter is voor het milieu. Het is alleen niet helemaal duidelijk wat er met ons gescheiden afval wordt gedaan. En wat het effect ervan is op onze directe leefomgeving.

Begin van iets moois

Met beginvanietsmoois.nl wil Meerlanden inwoners van de regio informeren en bewust maken van het effect van het goed scheiden van hun GFT. De website laat bovendien zien welke 5 nuttige producten van ons GFT gemaakt worden: groengas, CO2, warmte, compost en water. Door de fysieke producten te tonen maakt Meerlanden het effect tastbaar en kunnen bewoners zien dat hun GFT niet het einde is van een keten, maar het begin van iets moois. Het begin van een groene tuin, schone lucht, groengas om op te rijden en het begin van een schone buurt.

“Door GFT-afval te scheiden dragen we allemaal bij aan iets moois: een waardevolle en leefbare omgeving voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen.”

Jouw GFT is het begin van iets moois!

Er verdwijnt nog veel te veel keuken- en tuinafval in de restafvalbak. Dit is zonde want GFT kan als het gescheiden wordt ingezameld, worden gerecycled in grondstof en energie. De vraag naar grondstoffen en energie neemt wereldwijd toe, de beschikbaarheid neemt af. Hoe meer materialen we terugwinnen uit ons afval, hoe beter voor het milieu. Reden genoeg om GFT zorgvuldig te (blijven) scheiden. Want zo draag je bij aan een waardevolle en leefbare omgeving voor jezelf, jouw kinderen en kleinkinderen.

Het belang van zuiver GFT

Keuken- en tuinafval wordt bij Meerlanden 100% gerecycled tot maar liefst 5 nuttige producten: groengas, CO2, warmte, compost en water. Hoe zuiverder het opgehaalde GFT, hoe meer grondstoffen en energie Meerlanden kan maken. Hieronder hebben we voor je op een rij gezet welk GFT je in de GFT-bak mag doen.

Het GFT recycle proces

In een innovatief proces van vergisten en composteren recycled Meerlanden jouw GFT voor 100% in 5 nuttige producten:

Infographic - Opbrensten van de Groene Energiefabriek van Meerlanden in 2017