GFT is het begin van iets moois: MeerCompost

Door Redactie Begin van iets moois op 3 maart 2015

Door een combinatie van vergisting en compostering verwerkt Meerlanden de biologisch afbreekbare afvalstromen van huishoudens en bedrijven tot uitgerijpte compost. Het resultaat is een natuurlijke bodemverbeteraar: MeerCompost.

Gecertificeerd product

MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en dierziekten en heeft een laag aandeel verontreinigingen. Doordat het materiaal een dubbele behandeling ondergaat (zowel vergisten als composteren) is het aandeel stabiele organische stof hoger en worden dier- en plantenziekten effectiever gedood. MeerCompost wordt zeer regelmatig gecontroleerd op microbiologische, chemische en fysische zuiverheid.

MeerCompost voldoet aan de wettelijke eisen voor compost uit het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, de Dierlijke Bijproducten Verordeningen (EU nr. 1069/2009 en EU nr. 142/2011) en de eisen aan voedselveiligheid (o.a. VAVI). Na het gebruik van biologische meststoffen en bodemverbeteraars mag vee niet op het land komen gedurende tenminste 21 dagen na het gebruik hiervan (EU nr. 1069/2009 en EU nr. 142/2011).

MeerCompost kan worden toegepast als meststof voor de land- en tuinbouw en voor het aanleggen en onderhouden van tuinen, plantsoenen en parken.

Gebruiksadvies MeerCompost

TeeltDosering en aanwending
Bloembollenteelt op zandgrondenOnderhoudsgift voor organische stof balans van ca. 17 ton/ha (maximaal in P-gebruiksnorm) opbrengen met een breedstrooier en doorwerken in de grond.
Akkerbouw, mau00efsland en grove tuinbouwEens per 2 u00e0 3 jaar circa 17-23 ton/ha opbrengen met een breedstrooier (bij voorkeur stoppelland) en daarna doorwerken in de grond.
Glastuinbouw, vollegrondsteeltEen onderhoudsgift van een laagje van 1 cm opbrengen en goed door bovenste 20 cm grond doorwerken.
Cultuur/Civieltechnische werken als aanleg golfbanen en sport-veldenEenmalig een gift van 200 ton ds per hectare. Let op dat hiervoor een meldingsplicht geldt bij het LNV-loket.
Hoveniers, aanleg plantsoenenEen onderhoudsgift van een laagje van 1 cm opbrengen en goed door bovenste laag grond doorwerken. Een meer specifieke adviesdosering op aanvraag.
Fruitteelt/boomkwekerij10 liter per plantgat of u00e9u00e9nmalig ter voorbereiding van het planten, circa 50-100 ton/ha.
Particuliere siertuinen, borders en gazonsElk voor- of najaar een laagje van 2 tot 5 mm compost uitstrooien en licht inharken.
Particuliere moestuinenBij de aanleg een laag van 2 cm compost strooien en goed doormengen. Dit is 1 m3 per 50 m2. Een basisbemesting van maximaal 1 cm compost jaarlijks herhalen.
StuifpreventieEen dunne laag van circa 4-5 ton per ha strooien.
Vollegrondsgroenteteelt zavelgrondenGroenteteelt in volle grond van prei, sla en koolgewassen is afhankelijk van goede doorworteling en waterdoorlatend vermogen. Op basis van de bodemgesteldheid moet een specifieke adviesdosering gemaakt worden.
Vollegrondsgroenteteelt en aardbeien zandgrondenNet als in de bollenteelt is het organisch stofgehalte van zeer groot belang. Het verdient aanbeveling een groot deel van de fosfaatruimte te vullen met compost, circa 17 ton/ha opbrengen met een breedstrooier en doorwerken in de grond. Afhankelijk van het gewas en de daarmee samenhangende stikstofbehoefte aanvullen met dierlijke of minerale meststoffen.


Weten welke andere mooie producten Meerlanden van uw GFT maakt? Lees meer >