Feiten en cijfers inzameling plastic

Door Redactie Begin van iets moois op 10 oktober 2014

Bijna 60% van de nieuwe plastic containers is nu in de gemeente Haarlemmermeer geplaatst, dat wil zeggen dat 86 plastic inzamel containers op z’n plek staan. Eind november zijn, als alles naar planning verloopt, alle containers geplaatst.

Nederland behoort tot de koplopers in de wereld als het gaat om afvalbeheer: de groei van de afvalproductie lijkt gestopt, het afval wordt hoogwaardig verwerkt en de afvalsector is een duurzame en innovatieve sector. Een belangrijke vervolgstap is, dat we hier zo efficiënt mogelijk mee omgaan omdat onze grondstoffen schaars worden. Minder afval en meer recyclen maakt dat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt en er minder primaire grondstoffen gewonnen hoeven te worden. Daarmee neemt de milieudruk verder af.

Hoeveel kilogram plastic verpakkingsafval heeft een huishouden gemiddeld per jaar?

Een huishouden heeft ongeveer 20 kilo plastic verpakkingsafval per jaar. Wat betreft volume bestaat het huishoudelijk afval voor ongeveer 45-50% uit plastic verpakkingen.

Inhaalslag inwoners in Haarlemmermeer

In 2012 is per inwoner in Haarlemmermeer 3,3 kg ingezameld. Daarmee blijft de inzameling van kunststof afval in Haarlemmermeer ver achter in vergelijking met andere gemeenten (gemiddeld ruim 7 kilo). Landelijke gegevens laten zien dat per inwoner ruim 18 kg kunststof verpakkingsafval op de markt is gebracht. Dat wil zeggen dat nog een groot deel via het restafval verdwijnt.

Plastic scheiden relatief nieuw

De gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval is nog relatief nieuw in Haarlemmermeer. Tot nu toe stonden er verspreid door de gemeente een kleine 40 ‘oranje’ containers en enkele ondergrondse perscontainers. Met de komst van het grote aantal nieuwe containers in Haarlemmermeer verwacht Meerlanden dat de gescheiden inzameling van het kunststof verpakkingsafval door de inwoners flink zal stijgen van 3,3 kilo (2012) naar 10,6 kilo in 2015.

Het is even wennen

Het is een kwestie van wennen dat je plastic, net als glas, ook voor recycling kunt inleveren. Kijk hier waar je je kunststof verpakkingsafval nu, of binnenkort kunt inleveren en draag bij aan een schoner milieu.