Boezemgemaal verwijdert 2 tot 3 ton plastic per jaar

Door Redactie Begin van iets moois op 2 februari 2016

Plastic is veel in het nieuws. En niet zonder reden. Nog niet iedereen is zich bewust (of wil het niet weten) hoeveel schade plastic verpakkingen aanrichten aan het milieu en onszelf. Positief is dat we wakker worden en ons plastic steeds beter gaan scheiden. Ook komen er meer bedrijven met duurzame initiatieven om het afval te verwerken tot nieuwe materialen en producten.

Plastic afval bij het boezemgemaal in Katwijk

We kennen allemaal het verhaal van Boyan Slat, die met zijn team The Ocean Clean-up plastic soep uit oceanen wil opruimen. Minder bekend is dat we in Nederland ook zo’n mooi, iets kleinschaliger project hebben. Bij Katwijk wordt 2 tot 3 ton plastic afval per jaar afgevangen door het boezemgemaal. Het gemaal is voorzien van een harkrooster, dat grof afval tegenhoudt en verwijdert. Het gemaal pompt oppervlaktewater uit de boezem van Rijnland de Noordzee in. Het is onderdeel van de doorstroomroute van plastic zwerfafval naar de zee.

Studenten van de Wageningen University

Studenten deden een onderzoek om inzicht te krijgen in het (plastic) afval rondom het boezemgemaal. Uit een analyse blijkt dat dit afgevangen afval voornamelijk bestaat uit bewerkt hout en vegetatie, respectievelijk 44% en 40%. Daarnaast bestaat 11% uit plastic, naar schatting 2 tot 3 ton plastic per jaar. Afval dat kleiner is dan 85 mm (zowel macro- als microplastics) worden niet afgevangen door het gemaal, maar passeert het harkrooster en komt in zee terecht.

Duurzamere verwerkingsmogelijkheden

Het afval dat wel wordt afgevangen bij het harkrooster, wordt op dit moment verbrand. Alternatieve verwerkingsmogelijkheden kunnen bijdragen aan een duurzamere omgang met afval. Voor West-Nederland zijn boezemgemalen, zoals Katwijk, het scharnierpunt tussen regionale wateren en de grote Rijkswateren zoals de rivieren en de Noordzee. Het zijn daarom uitermate geschikte plekken om inzicht te verkrijgen in plasticstromen, en om mogelijk actie te ondernemen.

Meer weten? www.rijnland.net