gemeente-blik4

In 2050 moet al het afval worden hergebruikt

De regering wil dat Nederland in 2050 ‘circulair’ is. Dan moet de economie volledig draaien op hergebruikte grondstoffen en moet al het afval worden verwerkt tot bruikbare materialen. Want de vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe en de beschikbaarheid af. Iedereen moet zijn bijdrage leveren om het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen.

 

Afval is grondstof

Begin van iets moois sluit aan op het beleid van de regering. Het is een overkoepelende aanpak van Meerlanden en gemeenten om bewustwording bij alle inwoners te creëren en samen actief de kringlopen te sluiten. Begin van iets moois is hét label voor alle waardevolle afvalstromen en recycling. Met als doel een circulaire samenleving waarin afval grondstof is.

www.beginvanietsmoois.nl

Op deze site vind je informatie, regionaal nieuws en tips om je afval goed te scheiden. Hier zie je hoe afval niet het einde is van een keten maar het begin van iets moois. Want hoe beter we afval inzamelen, hoe meer grondstoffen, energie en producten we kunnen maken. Ook jouw afval is grondstof!

 

Volg Begin van iets moois op Facebook en Twitter